EDFA’ya dair merak edilenler

Türkiye’den üyesi olan tek firma olduğumuz EDFA nedir, üyelik koşulları nelerdir, EDFA üyeliği hizmet ve ürün kalitesi bağlamında hangi alanları kapsar, sürdürülebilirlikten şeffaflığa misyon ve değerleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtı bu yazıda!

Maya’s Professional, kısa adı EDFA olan Avrupa Tüy Birliği’ne üye tek firma olup EDFA Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Üyesi olduğumuz EDFA’nın regülasyonlar ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, hayvan haklarına duyduğumuz saygı ve sosyal sorumluluk bilincimizle çalışıyoruz. Bu doğrultuda temin ettiğimiz kaz tüyleri sadece besi çiftliklerinde eti için yetiştirilen hayvanlardan tedarik ediliyor.

Kaz tüyü ürün seçerken pek çok noktayı göz önünde bulundurmak gerekir. Kaz tüyü ürünler için Avrupa Birliği’nin ilgili kurumlarının belirlediği numune alma, test, etiketleme ve içerik bilgilerini düzenleyen standartlar takip edilmelidir.

Avrupa Tüy Birliği’nin (EDFA) Türkiye’deki tek üyesi olarak EN12934 standartlarına uygun ürün üretimimizle kaz tüyünde en kaliteli ürün gruplarını müşterilerimize sunuyoruz.


Kaz ve kuş tüyünde regülasyonlara uygun etik ve sağlıklı üretim

EDFA, kurulduğu 1980’den bu yana bünyesine katılan 100’e yakın Avrupalı yatak ve uyku ürünleri şirketi, kuş ve kaz tüyünden doldurulmuş veya işlenmiş hazır ürün üreticileri ve makineden kimya ve test endüstrisine yayılan geniş bir tedarikçi ağı ile standartlar ve iyileştirmeler üzerine çalışıyor. Birlik, üyesi olduğu kuruluşlarla beraber AB hayvan koruma yasalarına uygun olarak kuş tüyü ve kuş tüyü kazanımını destekleyen pek çok faaliyet ve düzenlemeye imza atıyor.

EDFA, sadece uygun şekilde elde edilen kuş tüylerinin pazara kazanılması için çalışırken canlı hayvanlardan elde edilen tüm uygunsuz tüy elde etme biçimlerini kınama, kuş tüyü ve tüylerin kökeninin dokümantasyonu ve bu malzemelerle doldurulmuş ürünlerin yüksek kalitesi için Avrupa çapında tek bir regülasyonun işletilmesi için yetkili makamlar ve komisyonlar ile uluslararası düzeyde çalışmalar yürütüyor.

EDFA üyelerine yönelik faaliyet alanları arasında standardizasyon, bilimsel araştırma ve danışmanlık, politik-ekonomik alanlarda çalışmalar sıralanabilir. Kaz ve kuş tüyü üreticileri, uyku ürünleri firmaları, tüy geçirmeyen kumaş üreticileri, kimya endüstrisi ve test laboratuvarlarından firmalar EDFA üyeliğine başvurabiliyor.

Kaz tüyü ürünlerde etiketlemeye yönelik standartlar

EN 12934 olarak adlandırılan bu standart, tüyün içinde bulunan gıdık tüyü oranına göre etikete yazılacak değerleri ve tüyün temizliğine göre sınıflandırılmasını esas alır. Buna göre %90 gıdık tüyü etiketiyle satılan bir ürün, hasarlı tüyler ve kırıntılar ayrıştırıldıktan sonra en az %81 saf gıdık tüyü içermelidir.

Class I

Bir parti tüy, sırt ve gıdık tüyleri dışında gelişmemiş tüyler ve kırıntılar gibi birçok farklı parçacık barındırır. EN 12934 standartlarına göre bu parçacıkların oranı ancak %5’in altında ise tüy Class I olarak sınıflandırılır.

Test standartları

Kullanıma hazır tüylerin EN 1162 oksijen indeks numarası, EN 1163 yağ içeriği, EN 1164 karışıklık, EN 1884 mikrobiyolojik durum, EN 12130 dolum kuvveti (filling power) ve EN 12935 hijyen ve temizlik testlerinin yapılmış olması gerekir.

Kullandığımız bütün tüyler bu testlerden geçerek temin edilir ve üretim hattına dahil edilir. Maya’s Professional ürünlerinde acı ve ıstıraba dayalı elle yolum sureti ile elde edilen kaz tüyü kati suretle kullanılmamaktadır. Tüylerimiz besi amaçlı yetiştiricilik yapan, gıda sektörüne hizmet veren kaz çiftliklerinde yan ürün olarak elde edilmektedir.

EDFA ile takip edilen tüm bu kural ve test standartlarının önemi

Bu normlar, tüketiciyi ve tüketici haklarını korumak için belirlenmiştir. Belirlenen normlara uygun üretilen bir ürünü kullanan tüketici, aldığı ürünün hangi standartlarda üretildiğini bilir ve bundan emin olarak ürününü kullanabilir.

Avrupa Tüy Birliği’nin (EDFA) Türkiye’deki tek üyesi Maya Tekstil, ürünlerini bu standartlara harfiyen uyarak üretir ve kullanıma sunar.

Ülkemizde ve Avrupa’da üretilen kaz tüyü ürünlerin standartlarını belirlemede söz sahibi olarak, sektöre yön vermekteyiz.

Menü