Kaz tüyü dolguda hayvan haklarının güvence altına alınması

Tekstilden uyku ürünlerine farklı alanlarda kaliteli bir kaz tüyü ürünün kazandırdığı konfor tartışılmaz bir gerçek. Peki bu tüyleri hangi yollardan temin ediyoruz? Hayvan haklarına saygılı bir üretim ve sürdürülebilirlik ilkesinin gözetildiği bir tedarik zinciri için Maya’s Professional’ın üyesi olduğu organizasyonları ve etik ilkeleri bu yazıda derledik.

Üyesi olduğumuz kısa adı EDFA olan Avrupa Tüy Birliği’nin misyon ve değerlerine hayvan hakları konusunda yüzde yüz uyuyor ve bu alandaki tüm çalışmaları destekliyoruz. EDFA kuruluşundan bu yana, AB hayvan koruma yasalarına uygun olarak her çeşit kuş tüyü ve kuş tüyü kazanımını destekler. AB içinde hayvancılık ve tüy avcılığı için geçerli yasal düzenlemeler, otomatik olarak tüm üyelerin taahhüt ettiği kodeksin parçasıdır. Bu bağlamda sadece uygun şekilde elde edilmiş kuş tüyü temin edilir, canlı hayvanlardan tüy yolma gibi tüm uygunsuz tüy elde etme biçimleri kınanır. Kuş tüyleri ve tüylerin kökeni bir dokümantasyon sistemi tarafından izlenir.

EDFA, tüylerin nazikçe kazanılması ve bunlarla doldurulmuş ürünlerin yüksek kalitede olmasıyla ilgili Avrupa çapında tek tip bir regülasyon için yetkili makamlar ve komisyonlarda uluslararası alanda çalışmalar yapmaktadır.

Sertifikalar ile garanti altına alınan etik yaklaşım

Kaz tüyünün kaynağı hayvanlardır. Bu noktada canlı yaşama yönelik etik yaklaşım dünya çapında gerçekleştirilen çalışmalarla etik standartlara uyum açısından kontrol edilmektedir. Ürünlerin etik kaynak kullanımına göre üretildiğini RDS, GRS ve Down Pass sertifikalarına sahip olup olmadıklarına göre kontrol etmek mümkündür. Hayvan refahını kapsayan RDS ve Down Pass sertifikaları, belirli ilkelerin yerine getirilmesini izler. Öncelikli koşul tüylerin canlı hayvanlardan elde edilmediğinin belgelenmesidir. Hayvanların kafessiz, geniş, taze su ve kaliteli yeme erişimlerinin sağlandığı koşullarda yetiştirilmeleri gözetilir. Kazlar, tüyleri için değil gıda endüstrisi için yetiştirilip, tüyleri yan ürün olarak dolgu malzemesi endüstrisine tedarik edilir. Hayvan yetiştiriciliği sırasında hayvanlara muamelenin yüksek seviyede iyi olması, tüm adımların şeffaf ve izlenebilir olması kritik önem taşır.

Doğallığı, sürdürülebilirliği, düşük çevresel etkiye sahip olması, hijyenik ve tamamen sterilize edilmiş olması ile polyester ve elyafa göre çevreye etkisi %95 daha az olan kaz tüyü üretimi, bu koşulları ancak ilk ve en kritik adım olan hayvan haklarına saygılı üretim koşullarının korunmasıyla sağlayabilir.

As the only member of EDFA and the International Feather Bureau (IDFB) in Turkey and with our respect for animal rights and awareness of social responsibility, we supply down and feathers only from animals reared for their meat in breeding farms and produce in accordance with the principles of the organizations we are a member of and our certifications. With products made in line with goose-down norms that are in place to protect consumers and their rights, consumers know the standards of the product they buy and be assured to use these products.

Menü