Sorumlu üretim ilkemiz ile Geri Dönüşüm Amacı Hedef Standardı (RSC) kapsam belgesi almaya hak kazandık

IDFL tarafından yapılan denetlemeler sonucunda Maya Tekstil Fabrikamız RCS ve RDS sertifikalarını almaya hak kazandı. Bu yazıda RCS Standardının detaylarına bakıyoruz.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırma hedefi doğrultusunda uluslararası belge olan RCS Standardı, ürünlerdeki geri dönüştürülmüş malzemeyi doğrularken geri dönüştürülmüş malzemelerin birden çok uygulamada yer almasını kontrol eder. Bu çerçevede markalardan son tüketiciye tüm paydaşların bilinçli kararlar vermesi için farkındalık çalışmaları yapan RCS ile bu alanda sorumlu üretim belgelenir.

RCS, geri dönüşüm aşamasından başlayarak son işletmedeki üretime ve son satıcıya kadar üretimin her aşamasının sertifikalandırılması sağlayarak sürecin tümünü izler. Bu bağlamda tedarik zinciri boyunca geri dönüştürülmüş hammaddeleri izlemek için bir gözetim zinciri standardı kullanan RCS, Textile Exchange ile Outdoor Industry Association’ın Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu altındaki Malzeme İzlenebilirlik Çalışma Grubu iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalarla geliştirildi.

Sertifika kapsamında doldurma kategorisi kapsamında kaz ve kuş tüyü ayırma, yıkama, depolama, üretim, kurutma ve işleme alanlarında sertifikalandırılarak, sertifikalı ürünler için kurumumuz sorumluluğunda yürütülen ilgili süreç kategorilerini kapsadığımızı belgeledik.

 

4 maddede RCS’nin amaçları

  • Geri dönüştürülmüş malzemelerin birden çok uygulamada yer alması.
  • Geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinin takibi ve izlenmesi.
  • Markalardan son tüketicilere bilinçli karar alma mekanizmalarının desteklenmesi.
  • Malzemelerin gerçekten geri dönüştürüldüğüne ve son üründe yer aldığına dair güvence sağlanması.

En az %5 geri dönüştürülmüş malzeme içeren ürünleri izleyen RCS Standardı, materyal toplama ve materyal konsantrasyon sahalarına ilişkin işletmelerin beyanına, belgelere ve saha ziyaretlerine yönelik çalışmaları derler.

Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırmak için tasarlanmış olan RCS Standardı, geri dönüştürülmüş dokuma malzemeleri için şeffaflığı ve güvenceyi artırır, sürdürülebilirliği teşvik eder.

Maya’s Professional dünya standartlarında üretim hattı ile sürdürülebilirlikten ödün vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Menü